Eettiset ohjeet

Yleiset periaatteet

  • Treeninvetäjien, luottamushenkilöiden ja muiden jäsenten tulee kohdella kaikkia tasapuolisesti esimerkiksi sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai kyvyistä riippumatta.
  • Treenivetäjien, luottamushenkilöiden ja pidempään harjoitelleiden tulee toimia myönteisenä roolimallina muille seuran jäsenille.
  • Treenivetäjien ja omalta osaltaan jokaisen muunkin harrastajan tulee varmistaa turvallinen ja kannustava harjoitteluympäristö.
  • Treenivetäjien ja tarvittaessa myös muiden harrastajien tulee puuttua epäasialliseen toimintaan, käytökseen ja puheeseen sekä tuoda asia tarvittaessa hallituksen tietoon.

Alla olevasta linkistä voit ladata THMS ry:n täydelliset eettiset ohjeet pdf-tiedostona: